TalkEnglish Logo

Pocity a Emócie

Časť pocity a emócie obsahuje základné lekcie angličtiny na tému šťastie a dobrý pocit, zlosť, vzrušenie, obavy a stres.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete